Svensk Handel


Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. Vi är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti- och detaljhandeln. Svensk Handel arbetar nationellt och internationellt – för en värld med frihandel utan handelshinder.

Svensk Handel har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 21 500 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma inom parti- och detaljhandel. Vi är den svenska handelns arbetsgivarpart som förhandlar fram och sluter kollektivavtal med fackförbunden. Svensk Handel är Svenskt Näringslivs största medlemsorganisation. 

Samhällspåverkan
Svensk Handel arbetar med samhällspåverkan inom många olika områden. Vi företräder handeln genom att informera politiker, myndigheter och massmedier om handelns utmaningar och förutsättningar. Vi arbetar med opinionsbildning och tar direkta kontakter med beslutsfattare i olika frågor.

Svensk Handels experter deltar i utredningar och analysgrupper och är ofta remissinstans när departementen utreder olika frågor. Vi arbetar långsiktigt för att förbättra och förenkla regler och förutsättningar och skapa ett bättre företagsklimat för både etablerade handelsaktörer och nyetablerade företag.

Medlemsservice 
Svensk Handel erbjuder dig som är medlem arbetsrättslig och affärsjuridisk service. Vi hjälper medlemsföretagen med bland annat säkerhetslösningar, marknadsinformation, analyser, utbildning och rådgivning. Svensk Handels mål är att stärka handeln och öka medlemsföretagens lönsamhet.   

Svensk Handel i Emmaboda har idag närmare 40 medlemmar. Vi arbetar aktivt utåt för att främja den lokala handeln i Emmaboda. Vi har en styrelse som aktivt arbetar för medlemmarna för att bibehålla och utveckla handeln. 

www.svenskhandel.se